ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับคุณวิชัย ไชยมงคล ศิษย์เก่าภูมิศาสตร์ รหัส 24 ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ศิษย์เก่า Geo 31 บริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา

คุณสุรีย์ บุญญานุพงษ์ นักศึกษาเก่ารหัส 15 มอบหนังสือและรายงานการวิจัยต่างๆ ด้านเมืองศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า Soc Anp รหัส 19 ร่วมบริจาคเงินสมทบ "โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน"

พิธีมอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีพ (CMU Soc Anp Alumni)