ความเป็นนานาชาติ

โครงการ Humanities across Borders ระยะที่ 2 (HaB 2.0)

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 15 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้เครือข่าย UMAP สำหรับ Spring 2021

USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 ณ University of Saint Joseph มาเก๊า

การประชุม Curricular Intervention and Design Workshops