ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การศึกษาเรียนรู้วิถึชีวิตชุมชนไทลื้อ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Summer School on Researching Land Governance and Land Relations in the Mekong Region

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศแนะแนวการศึกษาต่อ 'YRC GUIDANCE EXPO 2021'

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ค่ายอาสาคณะสังคมศาสตร์ทำเเนวป้องกันไฟป่า ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้บริหารคณะให้การต้อนรับฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย