ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding / วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Oita University 2021/2022 (IGLOBE)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ ASEM Work Placement ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program, Kagawa University

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Kobe Gakuin University Spring 2021