ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021/2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุน MEXT Scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Chuo University

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2021 Exchange Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Call for Application Ernst Mach Grant ASEA-UNINET Scholarships ณ ประเทศออสเตรีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63) (รอบที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Winter Program 2021