ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผลงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของคณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University 2021 Fall

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ NXPO Policy innovation พลิกวิกฤต COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2564