ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ค่ายอาสาคณะสังคมศาสตร์ทำเเนวป้องกันไฟป่า ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chung Cheng University

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Exchange Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Gunma University Fall Semester Exchange Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021 ณ Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น