ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ Online Japanese Language Step-up Session

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Fall Semester 2021 ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Hansei University Fall Semester 2021 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ มช. เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Sophia University Summer Session Online 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Fall 2021