กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember, lndonesia ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Comm TECH Camp Highlight 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  ในระหว่างวันที่ 9-21 มกราคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้