กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ทุน Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) for the year 2018/2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้โดยตรง ปิดรับสมัครภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้