กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง CSEAS Postdoctoral Fellowship under its program  "Japan-ASEAN Platform for Transdisciplinary Studies." รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้