กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง   ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล"  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้