“ ด้วย สถาบันภาษา จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships” โดยผู้แทนจากสถาบัน Campus France  มาเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมไปถึงโครงการ Fellowship และ Mobility ของประเทศฝรั่งเศส ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารสถาบันภาษา ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 43751 ถึง 3 ต่อ 18 คุณอัญมณี กันธิยะ “