ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Support the ASEAN Youth Conference 2017  จัดขึ้นวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2560 ณ  Pampanga ประเทศฟิลิปปินส์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้