ด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สนช.) ได้จัดการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ภายใต้โครงการ”พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งทาง สนช. ได้มอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการดังกล่าวฯ หากนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 084 406 9773 คุณคมชาญ พุทธคำ หรือทางอีเมล์ khomcharn@step.cmu.ac.th โดยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าวนี้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทั้งหมด