กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดทุน 4 ประเภท โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์  สิ้นสุดกำหนดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้