สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน):สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันนักพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal  ชิงเงินรางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม 2560)
นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2nrClqA   ทั้งนี้ได้แนบไฟล์ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวมาพร้อมนี้