กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ  UNESCO/People's Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้