กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง สถานเอกอัคราชฑูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน KNB Scholarship (Master Program) ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาโทโดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตรงถึงภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้