ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560  โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงภายใน วันที่ 1 มิถุนายน  2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้