กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอพิจารณาประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Programs 2017 - Sophia University, Japan โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้