ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2  ภายใต้หัวข้อ "Access to Youth Employment" เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ฯ  ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโซล, เกาหลี  ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางออนไลน์ ได้ถึงภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้