กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ทุน  Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET เป็นทุนรัฐบาลออสเตรีย โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทางออนไลน์ ถึงภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้