รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Chinese Government Scholarship (รับสมัครภายในวันที่  20 มีนาคม 2560)
*ผู้สมัครรับทุนฯ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่ http://www.csc.edu.cn/laihua/universityen.aspx

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์