ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ ASEAN-New Zealand Scholarship  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้