ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" รุ่นที่ 10-13  ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้