ด้วย ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอผลงาน งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) "System approach for sustainable livelihood and environment"  ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้