ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง  Chung-Ang University. Korea ขอประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท, เอก  โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้