กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ the ASEAN+3 UNet Logo Design Competition for students  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้