ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Rikkyo University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Program 2017 หากสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป  ถึงภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้