ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด"  ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้