สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017  ในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมอายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้