กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง The International Programs & Language Education Center, Kumoh National Institute of Technology ขอประชาสัมพันธ์ทุน 2017 KGSP Admission Call for Graduate School Studying at kit, Korea กำหนดการรับสมัครภายในวันที่ 26 มีนาคม 2560  ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้