กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ทุุน  Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์เท่านั้น ถึงภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้