ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 - 5 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้