สถาบันภาษา รับสมัครนักศึกษา มช. เพื่อเข้าร่วมโครงการ “Buddy เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีโอกาสสร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติ เพื่อฝึกฝนทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ได้ทัศนศึกษา ฟรี !! อีกด้วย (ระหว่างเข้าร่วมโครงการมีพี่ๆจากสถาบันภาษาดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา) 
วิธีการสมัคร : เตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา และเข้ามาลงชื่อที่สถาบันภาษา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อัง 053-943752 ต่อ 20  รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน  2559 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้