ประกาศคณะสังคมศาสตร์  รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์   ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน   ณ Waseda University  ประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครภายในวันที่  28 ตุลาคม 2559

สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ 
เอกสารประกอบ   1.  Application Form - Waseda University    
                        2.  รายละเอียด