ประกาศคณะสังคมศาสตร์  
รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ณ Osaka University  ประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครภายในวันที่  15 กันยายน 2559

สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครที่  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์    ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ 

ไฟล์ประกอบ  1.  Application Form - Osaka University.pdf
                   2.  รายละเอียด