ประกาศคณะสังคมศาสตร์

 

รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์

 

    ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

  ณ

  
Kyoto University
ประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครภายในวันที่
 2 กันยายน 2559
 
 
    สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครที่
    งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
   ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์