ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220 บาท  สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา นั้น
คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการดำเดินการคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้