ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ลงวันที่ 16 มกราคม 2560   ได้ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ E210016 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น
                   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

download -> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/Application form