ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,06๐ บาท สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ :

          ใบสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)