คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ภายในบริเวณโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์  สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ดังรายละเอียดการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้