คณะสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  อัตราเงินเดือน 18,220 บาท  สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา   

หมายเหตุ : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)