คณะสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป  ตำแหน่งเลขที่ E210043

อัตราเงินเดือน 9,340 บาท  สังกัดสำนักงานคณะ  จำนวน 1 อัตรา

 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/APPLICATION FORM