ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559