ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักพันธ์  วงศ์บูรณาวาทย์ โดย โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้   เพื่อให้เป็นประโยชน์ ด้านการศึกษา และกิจกรรมของคณะต่อไป