คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคุณศรีสมร  ยันตรกร  ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559