คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2559
ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559