คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน ประจำปี 2559
ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559